Trường được quỹ Hiệp hội xúc tiến giáo dục tiếng Nhật chứng nhận Học viện tiếng Nhật quốc tế Academy

What's New

details

Thông tin về Học viện tiếng Nhật quốc tế Academy – trường Ikebukuro

Pamphlet

Download Pamphlet về học viện tại đây.

details

Lịch năm học dự định

Xem Lịch năm học dự định của học viện tại đây.

details

Quang cảnh trường

Xem giới thiệu về Học viện tiếng Nhật quốc tế Academy – trường Ikebukuro tại đây.

details

Thông tin nhập học

Khoản mục tuyển sinh

Xem chi tiết thông tin tuyển sinh của Học viện tiếng Nhật quốc tế Academy – trường Ikebukuro tại đây.

details

Liên hệ

Liên hệ với Học viện tiếng Nhật quốc tế Academy – trường Ikebukuro tại đây.

details